Po škole realizujeme další aktivity, nabízíme možnosti spolupráce a vytváříme prostor pro naše absolventy.