Aktuality

Dne 28.6.2017 se konala informační schůzka s rodiči a žáky budoucích 1. ročníků. Pro ty, kteří se schůzky nemohli zúčastnit jsou k dispozici informace v části STUDIUM (zde)
Opravné zkoušky se konají 29. 8. 2017 a 30. 8. 2017 vždy od 8,00 hodin. Na první den se dostaví všichni žáci, druhý den pokračují jen ti, kteří mají dvě opravné zkoušky.
Žáci, kteří nemají nedostatečnou, ale nebyli klasifikováni postupují podmíněně do vyššího ročníku a budou doklasifikování do 30.9.2017. Žáci, kteří budou konat opravné zkoušky a také nejsou klasifikováni, budou doklasifikováni jako ostatní pouze v případě, že u opravné zkoušky uspějí!

Nabízíme volná místa ve 4. kole přijímacího řízení na studijní obory Cestovní ruch a Podnikání - dálková nástavba a na učební obory Cukrář, Kuchař-číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, s termínem podávání přihlášek do 30. srpna 2017.
Nabízíme také volná místa v oborech přijetím do vyšších ročníků (ZDE).

Výsledky přijímacího řízení v 1., 2. a 3. kole jsou zveřejněny (ZDE).


2. a 3. místo na mezinárodní soutěži cestovního ruchu Vítejte u nás
Marie Smolíková a Nela Knapová ( 2.ročník, studijní obor Cestovní ruch) pod vedením učitelky Evy Mikulové získaly 2. a 3. místo na mezinárodní soutěži určené žákům středních škol zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii:
1.kategorie: Přijeďte k nám, přijeďte za pohodou - 2. místo
2.kategorie: Po stopách Habsburků - 3.misto.
Maturitní zkoušky společné části - didaktické testy a písemné práce se budou konat ve spádové škole - ISŠ Semily!!! Bližší informace budou zaslány spolu s pozvánkou a časovým harmonogramem zkoušek e-mailem v polovině srpna.

27. a 28. 3. 2017 se konal na naší škole Baristický kurz, ve kterém se účastníci dozvěděli vše o kávě – teorii a vyzkoušeli i praktickou přípravu. Všech 13 účastníků splnilo kritéria zkoušky a získali certifikát. Lektor Radim Janoušek s asistentkou baristkou.


Úspěchy našich žáků
22. března na soutěži Srdce na talíři v Městci Králové získali cukráři Marián Ďorď a Jana Dekastellová zlato a kuchařky Pavlína Doležalová a Denisa Sládková se umístily těsně pod stupni vítězů.
23. března na soutěži Kouzlení z perníku v Nové Pace se umístily Monika Kučerová a Jiřina Geciová ve zlatém pásmu a Simona Urbanová ve stříbrném pásmu.
Dne 8. března 2017 naše škola pořádala v prostorách lomnického zámku pátý ročník gastronomické soutěže pod názvem „Barvy jara a velikonoc“, které se zúčastnilo 12 soutěžících ze 6 soutěžních škol. Žáci naší školy obsadili v soutěžní kategorii „kuchařské dovednosti“ krásné 2. místo – Milan Matouš a 3. místo Petra Farbárová – žáci třetího ročníku učebního oboru Kuchařská výroba. (více ...)
ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽI „Cukrářské slavnosti na Karmeli 2017“ pořádané Integrovanou střední školou v Mladé Boleslavi - článek
3. místo na mezinárodní soutěži Mladý průvodce
Studentky oboru Cestovní ruch získaly 3. místo na mezinárodní soutěži budoucích profesionálů v cestovním ruchu Mladý průvodce, kterou každoročně pořádá Střední škola společného stravování v Ostravě Hrabůvce (článek, výsledky).