Vyberte možnost Stránka

Aktuální informace k přijímacím zkouškám 8. června 2020

Jednotná přijímací zkouška na maturitní obor Cestovní ruch se uskuteční 8. června 2020.

Časový harmonogram:
8. 6. 2020 v 08:30 didaktický test z předmětu Matematika
8. 6. 2020 v 10:55 didaktický test z předmětu Český jazyk a literatura

Dostavte se do školy (Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou) nejpozději v 8:15 hodin.

  1. Do budovy školy lze vstoupit pouze provozním vchodem (vchod s poštovní schránkou).
  2. Po zazvonění na sekretariát vyčkejte na příchod zaměstnance školy.
  3. Při vstupu uchazeč předloží čestné prohlášení, zaslané na adresu uchazeče poštou spolu s pozvánkou. Bez předložení čestného prohlášení nebude uchazeči povoleno zkoušku konat (lze stáhnout zde). Následně bude uchazeči změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.
  4. Vstup do budovy není povolen doprovázejícím osobám.
  5. O přestávce mezi jednotlivými zkouškami je možné opustit školu pouze v doprovodu zákonného zástupce.
  6. Předpokládaný čas ukončení zkoušky je ve 12.20 hodin, pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky v 13.05 hodin.
  7. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 16. června 2020 v 10 hodin na webových stránkách školy a úřední desce pod registračním číslem uvedeným na pozvánce.
  8. Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat do 23. 6. 2020.

Václav Šimůnek

 

Pin It on Pinterest

Share This