Náhradní termín
Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.
Více zde.

Vyhlášení výsledků a odevzdání zápisového lístku
Ředitel školy může vyhlásit výsledky přijímacího řízení pro všechny obory nejdříve 19. května 2021.
Zápisový lístek je nutné odevzdat do školy nejdéle do 2. června 2021.

Václav Šimůnek