Aktuální informace ke konání maturitní zkoušky v roce 2021

  • posun termínů didaktických testů na , 25. a 26. května 2021
  • mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat , 8. a 9. července 2021
  • pro „prvomaturanty“ (žáky, kteří se vzdělávají ve školním roce 2020/2021) bude dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka. Toto NEPLATÍ pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

Doplňující informace

  • Didaktické testy:

Český a cizí jazyk – navýšen čas o 10 minut (konkrétně DT ČJ 85 min., DT cizí jazyk 110 min.)

         Matematika – navýšen čas o 15 minut (konkrétně DT MAT 135 min.)

  • V rámci profilové části MZK byly zrušeny písemné (slohové) práce.