Ve čtvrtek 8. března 2018 od 9.00 do 16.00 hodin se na zámku v Lomnici nad Popelkou koná 6. ročník soutěže odborných dovedností pod názvem „BARVY JARA A VELIKONOC“.

Soutěžit budou žáci ze středních škol z celé republiky, před zraky veřejnosti budou dohotovovat kuchařské, cukrářské a pekařské exponáty. Součástí akce bude výstavka exponátů, prací žáků naší školy. Kavárna, která bude v průběhu dne k dispozici, nabídne lahodné občerstvení. Zájemci o studium a další vzdělávání získají všechny potřebné informace. V doprovodném programu cca od 12.30 hod vystoupí žáci školy např. s prezentací „Pozvánka do Lomnice“, s ukázkou přípravy kávy a dalším programem, více zde – plakátek.