Další úspěch našich žáků. Ve středu 21. března 2018 soutěžili naši žáci v Městci Králové. Pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů se na SOŠ a SOU konal již V. ročník odborné soutěže Srdce na talíři. Zpracovat zadané téma 100 let české státnosti bylo pro žáky i učitele velkou výzvou. Jak ukázalo, „poprali“ se s tím dobře. V kategorii Slavnostní dort získali Eliška Králová a Marian Ďorď, (oba 3. ročník) pod vedením učitelky odborného výcviku Karin Brožová 1. místo. Jana Ďorďová (3. ročník) a Patricie Karsová (1. ročník) a pod vedením učitelky odborného výcviku Renaty Otmarové 2. místo.