Den otevřených dveří proběhne v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 15:00 hod.

Nabídka vzdělávacích oborů pro školní rok 2023/2024:

Maturitní obory: Nutriční asistent, Cestovní ruch

Učební obory: Kuchař-číšník, Cukrář, Kuchařská výroba, Cukrářská výroba, Pekařská výroba

Individuální prohlídka jednotlivých budov školy:
areál školy – Antala Staška 213 (teorie / odborný výcvik)
dílny odborného výcviku – J. J. Fučíka 80 (odborný výcvik)
domov mládeže – K Babylonu 1205

Čas prohlídky si rezervujte TELEFONICKY / E-MAILEM:
Mgr. Jakub Rajm, 602 341 200
rajmj@skola-lomnice.cz

Vstup do školy je možný jen v určený čas dle PŘEDEM REZERVOVANÉHO TERMÍNU (telefonicky / e-mailem), děkujeme.

Těšíme se na vás.

Vedení školy