Vyučující budou žákům zasílat výukové materiály, odkazy, pokyny a úkoly k samostudiu.

Od 16. 3. 2020 mají žáci povinnost každý školní den se doma sebevzdělávat:
– přihlásit se do systému Bakaláři (na počítači nebo v mobilu)
– zkontrolovat Komens – Přijaté zprávy
– zkontrolovat Výuka – Přehled výuky
– zkontrolovat Výuka – Domácí úkoly
– samostudovat dle zaslaných pokynů

Žáci mohou konzultovat zadané učivo:
– elektronicky v aplikaci Bakaláři (Komens)
– elektronicky přes e-mail vyučujícího
– telefonicky

Děkuji za pochopení a přeji všem hlavně pevné zdraví.

Mgr. Václav Šimůnek
ředitel