Domov mládeže

 

DOMOV MLÁDEŽE (telefon na sloužícího vychovatele: +420 778 703 180)

 

Závazné přihlášky k ubytování se přijímají na adrese:
Střední škola
Antala Staška 213
512 51 LOMNICE NAD POPELKOU
Rozhodnutí o přijetí k ubytování do DM bude provedeno do konce srpna.       
Kritéria, podle kterých jsou žáci a studenti přijímáni do DM K Babylonu 1205, Lomnice nad Popelkou:
1. Přednost mají žáci, kteří nejsou plnoletí, ukončili povinnou školní docházku a hlásí se do prvního ročníku SŠ, Antala Staška 213, Lomnice nad Popelkou.
2. Žáci, kteří již byli ubytováni v DM a pokračují ve studiu v SŠ, Antala Staška 213, Lomnice nad Popelkou.
3. Studenti 1. ročníků cizích středních škol.
      Žádáme žáky / zákonné zástupce, aby nástup do DM nebo případné zrušení rozhodnutí o přijetí potvrdili – osobně, písemně nebo e-mailem na adresu SŠ TolvajovaH@skola-lomnice.cz, tel.číslo 778 703 180, a to nejpozději do konce srpna, aby případně uvolněné místo mohlo být nabídnuto náhradníkům.
Podávání přihlášek k ubytování na budoucí školní rok: do konce června.
Přihlášky, které budou podány po termínu, budou řešeny individuálně.
Přihlášky k ubytování ke stažení v nabídce ŠKOLA -> Formuláře
 

Charakteristika Domova mládeže

 

 

Domov mládeže je součástí školy. Ubytování je poskytováno v ubytovacích buňkách (dvakrát třílůžkový pokoj se sociálním zařízením). Celková kapacita Domova mládeže je 175 lůžek. Na každém ze čtyř poschodí objektu je čajová kuchyňka a společenská místnost s možností sledování televizoru, videa nebo DVD. Provoz je zajištěn v době pracovního týdne.  

 

Domov mládeže nabízí celou řadu volnočasových aktivit, např. místnosti na stolní tenis, stolní fotbal, posilovnu, místnost pro aerobic, jízdu na rotopedech, vybavení pro hru na hudební nástroje (kytara, klavír, elektrické varhany), místnosti s počítači, knihovnu, elektronické šipky.

V podzimních a jarních měsících si žáci mohou půjčit míče, ruské kuželky, petanque, badminton, v zimních měsících brusle nebo běžky.

 

Činnost domova mládeže se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a  vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.

 

O umístění žáka nebo studenta do domova mládeže se rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Přihláška se podává na každý školní rok.

 

Výše úplaty za ubytování na DM je 1100,- Kč.

 

Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák nebo student na domově mládeže ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole (prázdniny), stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dní, po které je ubytován. Vyúčtování platby za ubytování provádí paní Duštová na telefonu +420 778 703 184.