Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

Dokumenty:
Údaje ze směrnice č. 4/18 o ochraně osobních údajů (pdf)

Informační letáky:
Já mám práva – brožura Rady Evropy (pdf)
Osvětový leták ÚOOÚ pro mládež (pdf)
Více práv pro osobní údaje (pdf)
Informace o ochrane osobních údajů pro mládež (pdf)
Informace o ochrane osobních údajů – zákonní zástupci (pdf)
Informace o ochrane osobních údajů – zaměstnanci (pdf)

Formuláře:
Informovaný souhlas (pdf)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů „GDPR“ k datu účinnosti (25. května 2018) o právní ochraně osobních údajů v členských státech EU je přidělen sdílený Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem:

Bc. Roman Šikola
pověřenec pro ochranu osobních údajů
manažer bezpečnosti informací
————————————————————
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz

Kontaktní osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:
Kontaktní osoba za školu:

Mgr. Václav Šimůnek
ředitel příspěvkové organizace
————————————————————
Střední škola
Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: +420 778 703 185
mobil: +420 602 128 974
e-mail: simunekv@skola-lomnice.cz