Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Při hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí tohoto školního roku budeme postupovat podle Vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020, kterou vydalo MŠMT dne 27. dubna 2020.

Celé znění vyhlášky a metodický pokyn k vyhlášce najdete na:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

 

Stručně z vyhlášky:

Hodnocení výsledků vychází:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (tj. do uzavření škol),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku:
(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

Václav Šimůnek