Dne 28. 1. 2021 bylo zpřístupněno hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 žákům a jejich zákonným zástupcům přes webovou aplikaci Bakaláři.

Návod na zobrazení tohoto hodnocení je zde:
https://www.bakalari.cz/Newsletters/2021/bakalari-pololetni-hodnoceni.pdf

Výpis vysvědčení bude žákům předán fyzicky do tří dnů po jejich opětovném nástupu do školy.

Termín dokončení klasifikace pro žáky, kteří byli neklasifikováni z některých předmětů, je do 31. 3. 2021.
Více zde.

Mgr. Václav Šimůnek
ředitel