Před nástupem na domov mládeže

Závazná přihláška k ubytování se podává na adresu školy do konce června, a to vždy na každý školní rok nová.

Rozhodnutí o přijetí k ubytování do DM se provádí do konce srpna.

Kritéria přijetí k ubytování:

  • přednost mají žáci, kteří nejsou plnoletí, ukončili povinnou školní docházku a hlásí se do prvního ročníku naší školy
  • žáci, kteří již byli ubytováni v DM a pokračují ve studiu na naší škole
  • žáci 1. ročníků jiných středních škol.

Žádáme zletilé žáky (zákonné zástupce nezletilých žáků), aby nástup do DM nebo případné zrušení rozhodnutí o přijetí potvrdili – osobně, písemně nebo e-mailem na adresu dohnalovaa@skola-lomnice.cz, telefonní číslo 778 703 180, a to nejpozději do konce srpna, aby případně uvolněné místo mohlo být nabídnuto náhradníkům.

Po přijetí na domov mládeže

Příjezd na DM je pro žáky stanoven v neděli od 17:00 případně po dohodě v pondělí.

Vezměte si s sebou přezůvky, věci osobní potřeby, zámek k šatní skřínce a ložní prádlo.

Na DM nevozte elektrické spotřebiče typu vařič, varná konvice, televize, lednice nebo stolní počítač.

U notebooků, nabíječek, fénů a žehliček na vlasy a jiných drobných přístrojů je nutná odborná revize elektrického zařízení. Tu si můžete buď zajistit sami, nebo můžete využít hromadné revize, které zajišťuje domov mládeže za poplatek vždy na začátku pololetí.