Vážení rodiče, milí žáci,
v souvislosti s koronavirem vás prosím o zachování klidu a rozvahy.
Tím myslím situaci nepodceňovat, ale ani nepanikařit.

Blíží se jarní prázdniny a s tím spojené cestování.

Doporučení KHS Liberec:

V prvé řadě Krajská epidemiologická komise („komise“) doporučuje omezit cestování do oblastí s komunitním výskytem onemocnění COVID-19, mezi které jsou aktuálně zařazeny Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur a dále doporučuje pečlivě zvážit jakoukoliv cestu do zahraničí.

V případě návratu občanů z oblastí s komunitním výskytem do ČR a zdravotních potíží či s rizikovým kontaktem (např. návštěva zdravotnického zařízení při úrazu apod.) komise doporučuje telefonicky kontaktovat lékaře/epidemiologa KHS LK, který rozhodne o postupu v každém konkrétním případě, tj. případné nařízení karantény, vyšetření nebo izolace.

Kontakt na KHS LK: 485 253 111, www.khslbc.cz

KHS-základní opatření   KHS zastavte šíření   KHS jak si mýt ruce

Pokud byste se tedy dostali do styku s koronavirem, nahlašte to svému třídnímu učiteli a řiďte se doporučením KHS Liberec.

Děkuji

Mgr. Václav Šimůnek
ředitel