Na základě počtu přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení, který nepřekročil maximální počet přijímaných žáků, rozhodl ředitel školy o zrušení jednotné přijímací zkoušky (Cermat) u maturitních oborů (Cestovní ruch, Nutriční asistent, Podnikání – dálkové nástavbové studium). Uchazeči o tyto obory tedy nebudou na naší škole jednotnou přijímací zkoušku konat a budou všichni přijati na základě zbývajících kritérií.

Václav Šimůnek
ředitel