Informace o provozu podatelny (sekretariát)

a)  Adresa
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

Antala Staška 213, 512 51  Lomnice nad Popelkou

telefon: 778 703 185, 778 703 186

b)  Úřední hodiny
pondělí – pátek: 7:00 – 14:30

c)  Elektronická adresa
skola@skola-lomnice.cz

d)  Identifikátor datové schránky
ID datové schránky: 2pkk839

e)  Další možnosti elektronické komunikace
nejsou

f)  Přehled přijímaných datových formátů dokumentů v digitální podobě

  • statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty ve formátu PDF/A
  • statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF
  • dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF
  • zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM
  • databáze ve formátu XML a DTD

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.

Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

g)  Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:
Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód,  určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

h)  Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě
Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.