Učitelé teorie

 

Učitelé
Vyučuje
 Telefon
Benešová Jaroslava, Mgr.
TEV-ZEM-ZCR
BenesovaJ@skola-lomnice.cz
 +420 604 577 958
Bratršovská Dita, Mgr.odborné gastronomické předměty
BratrsovskaD@skola-lomnice.cz
 +420 778 703 171
Cermanová Janaodb. předměty potravinářské
CermanovaJ@skola-lomnice.cz
 +420 778 703 164
Cimbálová Hana, Mgr.ANJ
CimbalovaH@skola-lomnice.cz
 +420 778 703 170
Doskočilová Dagmar, Ing.
odborné ekonomické předměty
DoskocilovaD@skola-lomnice.cz
 +420 774 130 931
Drahovzalová Jitka, Ing.
odborné ekonomické předměty
DrahovzalovaJ@skola-lomnice.cz
 
Hlůžová Věra, Mgr.
ANJ
HluzovaV@skola-lomnice.cz
 
Matoušová Lucie, Mgr.CJL
MatousovaL@skola-lomnice.cz
+420 778 703 178
Pavelka Pavel, PaedDr.ITE-FYZ
PavelkaP@skola-lomnice.cz
 +420 778 703 177
Prousková Martina, Mgr.CJL-NEJ
ProuskovaM@skola-lomnice.cz
 +420 778 703 173
Přikrylová Blanka, Mgr.MAT
PrikrylovaB@skola-lomnice.cz
 +420 732 467 944
Šádková Jarmila, Mgr.
 +420 778 703 179
Šmejc Pavel, Mgr.
+420 778 703 175
Štejfová Alena, Mgr.NEJ
StejfovaA@skola-lomnice.cz
 +420 602 139 689
Tauchmanová Jana, Mgr.DEJ
TauchmanovaJ@skola-lomnice.cz
 
Zahradníková Zlata
odb. předměty potravinářské
ZahradnikovaZ@skola-lomnice.czz
 +420 778 703 167