Díky příznivým epidemiologickým podmínkám dochází k postupnému rozvolňování opatření a od 8. června je umožněn vstup žákům nižších ročníků do škol. I my s touto informací pracujeme a vstup do školy, na základě dobrovolnosti, žákům umožňujeme.
Pro každou třídu bude vymezen jeden den v týdnu, kdy se žáci budou moci setkat s jednotlivými učiteli a společně si shrnout proběhlou výuku na dálku, která probíhala od 11. března.
Rozvrh konzultací tříd naleznete zde (1CR, 2CR, 3CR, 1CU, 2CU, 1KC, 2KC, 1SV, 2CV, 2KV)

Podmínky, za nichž setkání budou probíhat:
– Před 1. vstupem žák předloží čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (ke stažení zde).
– Při činnosti ve třídě žák nemusí mít roušku. O přestávce, při pohybu mimo třídu v budově musí mít roušku nasazenou.
– Žáci se nepřezouvají.
– Eviduje se docházka žáků.
– Na konzultace si doneste sešity, vypracované úkoly a další věci, které byli zadávány postupně během vyučování na dálku.

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku budou vydávána v pátek 26. 6. 2020 v 8:00 hodin, o formě předání Vás budeme informovat.

Vedení školy