Maturitní vysvědčení a protokoly jsou k vyzvednutí u zástupce ředitele.