Přihlášení se na jarní termín maturitní zkoušky v roce 2018 je možné do 1. 12. 2017.
Při opravném či náhradním termínu se žák hlásí pouze na ty dílčí zkoušky, které nevykonal nebo vykonal neúspěšně. Nemusí se hlásit na všechny.
Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách.
Nejjednodušší ale je zastavit se ve škole a nechat si přihlášku vytisknout s již vyplněnými údaji a pouze ji podepsat.
Vaši návštěvu je vhodné si předem dohodnout.

Mgr. Václav Šimůnek