Termíny maturitních zkoušek 2021 – jarní část (aktualizace 16. 3. 2021)

30. 4. 2021Termín pro písemné oznámení o konání nepovinné ústní části MZ (Český jazyk a literatura/Cizí jazyk)
30. 4. 2021Termín pro odevzdání seznamu literatury k ústní části MZ předmětu Český jazyk a literatura
13. – 14. 5. 2021Praktická část MZ
21. 5. 2021Ukončení 4. ročníku a vydání vysvědčení
24. – 25. 5. 2021Didaktické testy (24. 5. ANJ, 25. 5. CJL)
26. 5. – 9. 6. 2021Volno na přípravu
10. – 14. 6. 2021Ústní část MZ