Maturitní zkoušky 2020 – podzimní zkušební období

Lhůta pro podání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období je prodloužena do 27. července 2020.
(Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce je stanoven vyhláškou č. 232/2020 Sb. na 25. července 2020. Tento den připadá na sobotu, posledním dnem lhůty je tedy následující pracovní den.)

Jak se přihlásit?

  1. Osobně ve škole: 13. – 22. července 2020
  2. Elektronicky
    • Na email rajmj@skola-lomnice.cz odeslat předměty, které si chce žák přihlásit.
    • Na základě emailu budou předměty přihlášeny a poslána nazpět vygenerovaná přihláška.
    • Přihlášku je nutno vytisknout, podepsat a odeslat elektronicky sken nebo fotografii zpět.

Pokud se přihlašujete k Ústní části MZK z Českého jazyka a literatury, sdělte nám, zda ponecháváte seznam literatury stejný jako v jarním zkušebním období. Je nutné ho znovu podepsat.