Schůzka s rodiči a žáky budoucích 1. ročníků (s výjimkou nástavby)