Ve čtvrtek 15. března se konal v Hradci Králové XXIII. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění s mezinárodní účastí GASTRO HK. Mezi soutěžící se zařadily také 4 dívky z naší školy v kategoriích

Cukrář umělec  a Piškotová roláda. Umístily se následovně:

Kamila Svobodová (1. ročník) v kategorii Piškotová roláda 3. místo

Vendula Guryčová (1 ročník) v kategorii Piškotová roláda stříbrné pásmo

Nikola Lískovcová (2. ročník) v kategorii Cukrář umělec – bronzové pásmo a v kategorii Piškotová roláda stříbrné pásmo

Lada Bachtíková (2 ročník) v kategorii Cukrář umělec – bronzové pásmo a v kategorii Piškotová roláda bronzové pásmo