Dne 20. února se třídy 2CR a 3CR vydaly do Prahy. K terminálu 3, kde byl začátek naší prohlídky letiště, jsme dorazili krátce před devátou hodinou. Průvodce přizpůsobil výklad věku studentů a vzhledem k zájmu studentů a svých časových možností nám dokonce prohlídku z původně dvouhodinové prodloužil o půl hodiny. Mezi největší zážitky patřil průchod detekčním rámem, obsluha letadel, která přistála na letištní ploše a vzlet letadel. Poté jsme se přesunuli do Mořského světa v Holešovicích, kde jsme absolvovali asi hodinovou prohlídku. Závěr naší exkurze patřil návštěvě Olympijského parku na Letné.