Opravné zkoušky se konají 26. 8. 2015 a 27. 8. 2015 vždy od 8,00 hodin. Žáci, kteří nemají nedostatečnou, ale nebyli klasifikováni postupují podmíněně do vyššího ročníku a budou doklasifikování do 30.9.2015. Žáci, kteří budou konat opravné zkoušky a také nejsou klasifikováni, budou doklasifikováni jako ostatní pouze v případě, že u opravné zkoušky uspějí!