V souvislosti s nařízením vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 dochází k těmto změnám v organizaci výuky:

Teoretická výuka žáků studijních i učebních oborů bude probíhat distančním způsobem z domova dle stávajícího rozvrhu prostřednictvím Bakalářů. Žáci jsou povinni se výuky účastnit. V případě technických problémů se neprodleně spojte se zástupcem ředitele Mgr. Jakubem Rajmem – 602 341 200, rajmj@skola-lomnice.cz.

Pro dny teoretické výuky byla všem žákům strava hromadně odhlášena.

Odborný výcvik žáků učebních oborů bude i nadále probíhat bez omezení ve škole dle stávajícího rozvrhu.

Ubytování na Domově mládeže probíhá bez omezení pro žáky absolvující odborný výcvik.

Od 26. do 30. 10. 2020 budou rozšířené podzimní prázdniny.

Předpokládaný návrat do školy je 2. 11.2020.

O případných změnách vás budeme informovat přes Bakaláře a na webu školy.

Václav Šimůnek