Volby do Školské rady při Střední škole v Lomnici nad Popelkou se budou konat

v úterý 4. 6. 2024 od 9:00 do 15:30 hodin v sekretariátu ředitele školy, v ulici Antala Staška 213.

Počet členů školské rady za pedagogy byl stanoven na 2.
Tyto členy volí členové pedagogického sboru.

Počet členů školské rady za oprávněné osoby byl stanoven na 2.
Tyto členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávněné osoby).

Všechny oprávněné osoby mají právo podávat návrhy svých kandidátů do školské rady při Střední škole v Lomnici nad Popelkou a to do 20. 5. 2024 do 15.00 hod.

Oznámení o konání voleb (pdf)

Nominace kandidáta za pedagogy (docx) (pdf)

Nominace kandidáta za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky(docx) (pdf)

Viz také zde.