Pozvánka na třídní schůzky s rodiči žáků,

které se konají v úterý 19. listopadu 2019 od 14:30 do 16:30 hodin v prostorách Střední školy v Lomnici nad Popelkou, v ulici Antala Staška 213.

Program:

14:30 – 14:45 Společná schůzka rodičů z jednotlivých tříd (ve vyznačených učebnách)
– podání informací třídními učiteli, organizační záležitosti, dotazy rodičů.

14:45 – 16:30 Možnost individuální konzultace rodičů žáků s prospěchovými nebo kázeňskými problémy u příslušných vyučujících.

Učitele odborného výcviku naleznete v prostorách jídelny školy (přízemí).

Informace o žácích ubytovaných na Domově mládeže budou podávány v prostorách domova.

V den konání schůzek naleznete informace o umístění tříd také na informačních panelech u vchodu do budovy.

Pozvánka na třídní schůzky 2019_11_19

Těšíme se na Vaši návštěvu

pracovníci Střední školy v Lomnici nad Popelkou