Výsledky 3. kola přijímacího řízení byly zveřejněny 29. 6. 2022.

Zápisové lístky je nutné odevzdat do 15. 7. 2022.

Uchazeči/Přijímací řízení/Výsledky přijímacího řízení