Výsledky 4. kola přijímacího řízení byly zveřejněny 31. 8. 2022.

Zápisové lístky je nutné odevzdat do 14. 9. 2022.

Uchazeči/Přijímací řízení/Výsledky přijímacího řízení