Ve škole probíhá:

Teoretická výuka žáků závěrečných ročníků dle platného rozvrhu – třídy 4CR, 3CK a 3SV
(teoretická výuka ostatních tříd probíhá nadále distančně).

Praktická výuka všech žáků dle platného rozvrhu – všechny třídy učebních oborů.

Ve středu 25. listopadu 2020 tedy do školy přijdou konkrétně žáci:
4CR, 3CK – výuka teorie
2CU, 2KC, 2SV, 3SV odborný výcvik

Jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání.

Žáci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen ze závažných důvodů.

Pro všechny žáky jsou povoleny individuální konzultace ve škole (vždy jeden žák a jeden pedagog).

Domov mládeže
Ubytování je možné pouze pro žáky, kteří mají teoretickou výuku ve škole nebo odborný výcvik.
Příjezd na DM je možný v úterý 24. 11. 2020 od 17:00 hodin. Večeře v úterý není!
Pozor! Žáci a zaměstnanci (i další osoby) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách DM!

Školní stravování
Bude v provozu od středy 25. listopadu 2020 opět pro žáky, kteří mají teoretickou výuku ve škole nebo odborný výcvik.