Programy jednání:

19. 10. 2023
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2022/23
3. Zpráva ředitele školy
4. Různé

21. 6. 2023
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení aktualizace Školního řádu Střední školy Lomnice nad Popelkou
3. Zpráva ředitele školy
4. Různé, závěr

19. 10. 2022
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/22
3. Zpráva ředitele školy
4. Různé

23. 6. 2022
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení Školního řádu Střední školy Lomnice nad Popelkou
3. Zpráva ředitele školy
4. Podněty členů školské rady
5. Různé, závěr

19. 10. 2021
Program:
1. Zahájení
2. Volba předsedy školské rady
3. Projednání jednacího řádu
4. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/21
5. Zpráva ředitele školy
6. Různé

22. 6. 2021
Program:
1. Zahájení
2. Informace o výsledku voleb
3. Zpráva ředitele školy
4. Podněty členů školské rady
5. Různé, závěr

20. – 22. 10. 2020 (per rollam)
Program:
1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/20
2. Informace k volbám do školské rady

20. 10. 2020 (per rollam)
Program:
1. Odsouhlasení Doplňku Jednacího řádu Školské rady při Střední škole Lomnice nad Popelkou – obsahem tohoto dokumentu je v odůvodněných případech možnost hlasování per rollam

1. 7. 2020
Na uvolněné místo člena školské rady nastoupila Zlata Zahradníková.

23. 6. 2020
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva ředitele školy
3. Podněty členů školské rady
4. Různé, závěr

29. 5. 2020
Na uvolněné místo člena školské rady nastoupila Mgr. Martina Prousková.

22. 10. 2019
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/19
3. Zpráva ředitele školy
4. Různé, závěr

26. 6. 2019
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva ředitele školy
3. Podněty členů školské rady
4. Různé, závěr

17. 10. 2018
Program:
1. Zahájení
2. Zhodnocení činnosti končící školské rady
3. Volba předsedy školské rady
4. Projednání jednacího řádu
5. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2017/18
6. Zpráva ředitele školy
7. Různé, závěr

18. 10. 2017
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/17
3. Příprava voleb školské rady – duben 2018
4. Zpráva ředitele školy
5. Různé a závěr

26. 6. 2017
Program:
1. Zahájení
2. Informace ředitele školy – seznámení s dodatky ŠVP, seznámení s Inspekční zprávou a Protokolem o kontrole od ČSI, aktivity školy ve školním roce 2016/17
3. Různé a závěr – náměty členů školské rady

24. 10. 2016
28. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2015/16
3. Schvalování školního řádu SŠ Lomnice nad Popelkou
4. Různé, závěr

29. 6. 2016
27. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Informace ředitele školy – závěrečná zpráva o činnosti organizace za rok 2015, výsledky přijímacího řízení žáků pro školní rok 2016/17, další vzdělávání ve školním roce 2015/16, účast a umístění v odborných soutěžích ve školním roce 2015/16
3. Různé, závěr

 

21. 10. 2015
26. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2014/15
3. Informace ředitele školy o výsledcích přijímacího řízení a počtech žáků v jednotlivých oborech vzdělávání ve školním roce 2015/16
4. Různé, závěr

 

23. 6. 2015
25. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Volba předsedy
3. Projednání jednacího řádu
4. Zpráva ředitele školy
5. Různé

21.4.2015
byli do školské rady při Střední škole Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 zvoleni:
za pedagogy:
Mgr. Blanka Přikrylová
Ing. Miroslava Rajmová
za oprávněné osoby:
Roman Krejčík
Andrea Rýzlová

Radou Libereckého kraje byly jmenovány
Mgr. Věra Provazníková
Mgr. Otakar Špetlík

21.10.2014
24. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a odsouhlasení výroční zprávy školy za školní rok 2013/14
3. Informace ředitele školy PaedDr. Lubomíra Charouska
4. Různé

25.6.2014
23. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Informace ředitele školy PaedDr. Lubomíra Charouska
3. Projednání nástupu náhradních členů ŠR od 1.9.2014
4. Různé

24.10.2013
22. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a odsouhlasení výroční zprávy školy za školní rok 2012/13
3. Informace ředitele školy PaedDr. Lubomíra Charouska
4. Různé

7.6.2013
21. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Seznámení se s závěrečnou zprávou školy
3. Projednání zprávy ČŠI
4. Informace ředitele školy PaedDr. Lubomíra Charouska
5. Různé

13.11.2012
20. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Schválení Školního řádu, Hodnocení a klasifikace žáků –  dodatek č. 2
3. Různé

29.10.2012
19. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a odsouhlasení výroční zprávy školy za školní rok 2011/12
3. Informace ŘŠ
4. Různé

 

31.5.2012
18. ustavující jednání nové školské rady
Program:
1. Volba předsedy
2. Úprava jednacího řádu
3. Projednání a schválení  Dodatků Školního řádu školy
4. Projednání a schválení  Dodatků Klasifikačního řádu školy
5. Pojednání a vyjádření  se Školské rady k novému  ŠVP pro dálkovou formu oboru Podnikání
6. Informace ředitele školy PaedDr. Lubomíra Charouska
7. Různé

24.4.2012
byli do školské rady při Střední škole Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 zvoleni:
za pedagogy:
Mgr. Václav Šimůnek
Ing. Miroslava Rajmová
za oprávněné osoby:
Dana Sůvová
Bedřiška Zelenková

Radou Libereckého kraje byly jmenovány
Mgr. Věra Provazníková
Mgr. Alena Ženatá

24.10.2011
17. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a odsouhlasení výroční zprávy školy 2010/2011
3. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2012
4. Různé

29.06.2011
16. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Projednání úprav ŠVP SŠ
3. Informace ŘŠ
4. Různé

25.10.2010
15. jednání školské rady
Paní Irena Votočková ukončila práci ve ŠR – zánik funkce člena ŠR ( ztráta volitelnosti podle čl. 3 body 5e a 7 – syn ukončil studium).
Její mandát převzala náhradnice z voleb paní Simona Skalská.
Program:
1. Zahájení
2. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2009/2010
3. Projednání školního vzdělávacího programu pro domov mládeže
4. Informace ŘŠ:
– seznámení školské rady s návrhem rozpočtu na ok 2011
– zkušenosti s maturitní generálkou nových státních maturit
5. Různé

29.04.2010
14. jednání školské rady
Program:
1. Zahájení
2. Projednání školních vzdělávacích programů oborů vzdělávací skupiny E
3. Informace ŘŠ:
– o aktuálním stavu přijímacího řízení
– o aktuálním stavu přípravy závěrečných zkoušek
– o aktuálním stavu maturitních zkoušek a informace k případné realizaci státních maturit
4. Různé:
– projekt KÚ Liberec k poradenství – přesunut na příští jednání ŠR
– ostatní náměty členů ŠR

22.10.2009
13. jednání školské rady
Program:
1. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2008/09
2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2010
3. Různé:
Školní vzdělávací programy
Stav prací na výstavbě nového areálu

26.5.2009
12. ustavující jednání nové školské rady
Program:
1. Volba předsedy
2. Úprava jednacího řádu
3. Různé

22.1.2009
byli do školské rady při Střední škole Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 zvoleni:
za zaměstnance školy
– Ing. Miroslava Rajmová
– Mgr. Václav Šimůnek
za oprávněné osoby
– Irena Votočková
– Václav Tichý

8.1.2009
11. jednání školské rady
Program:
Příprava voleb do školské rady:
1. Stanovení konkrétního termínu voleb do ŠR – 22.1.2009
2. Příprava informace pro oprávněné voliče
3. Podklady pro vlastní volby

11.11.2008
10. jednání školské rady
Program:
1. Příprava voleb do ŠR

23.10.2008
9. jednání školské rady
Program:
1. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2007/08
2. Příprava voleb do ŠR
3. Různé:
Zahájení školního roku ve SŠ
Plán práce 2008/09
ŠVP
Vlastní hodnocení školy
Stav prací na rekonstrukci

1.7.2008
8. jednání školské rady
Program:
1. Hodnocení činnosti školy za 2. pololetí šk. roku
2. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2008/2009
3. Různé

27.2.2008
7. jednání školské rady
Program:
1. Hodnocení činnosti školy za 1. pololetí šk. roku
2. Příprava přijímacího řízení pro školní rok 2008/2009
3. Různé

23.10.2007
6. jednání školské rady
Paní Hana Tomanová ukončila práci ve ŠR – zánik funkce člena ŠR ( ztráta volitelnosti podle čl. 3 body 5e a 7 – dcera ukončila studium).
Její mandát převzala náhradnice z voleb Mgr. Zuzana Stránská.
Program:
1. Výroční zpráva školy
2. Vzdělávací koncepce školy
3. Diskuze, různé

27.06.2007
5. jednání školské rady
Program:
1. Zhodnocení činnosti školy za šk. rok 2006/07
2. Zhodnocení činnosti školské rady
3. Diskuze

28.02.2007
4. jednání školské rady
Program:
1. Hodnocení činnosti školy za 1. pololetí šk. roku
2. Přijímací řízení pro školní rok 2007/2008
3. Diskuze

17.10.2006
3. jednání školské rady
Ing. Jaroslav Braun ukončil práci ve ŠR – zánik funkce člena ŠR ( ztráta volitelnosti podle čl. 3 body 5e a 7 – syn ukončil studium).
Jeho mandát převzal náhradník z voleb pan Václav Klečka.
Program:
1. Výroční zpráva školy
2. Vzdělávací koncepce školy
3. Školní řád
4. Klasifikační řád
5. Inspekční zpráva
6. Diskuze

27.04.2006
2. jednání školské rady
Program:
1. Výroční zpráva školy
2. Plán práce školy
3. Školní řád
4. Pedagogická problematika – hodnocení výsledků vzdělávání
5. Diskuze

17.01.2006
1. ustavující jednání školské rady
Program:
1. Volba předsedy
2. Stanovení jednacího řádu
3. Různé

12.12.2005
byli do školské rady SOŠ,SOU,OU,U a PrŠ Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 zvoleni:
za zaměstnance školy
– Ing. Miroslava Rajmová
– Mgr. Václav Šimůnek
za oprávněné osoby
– Ing. Jaroslav Braun
– Hana Tomanová

30.11.2005
byli do školské rady SOŠ,SOU,OU,U a PrŠ Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 jmenováni Radou Libereckého kraje:
– Josef Kysela – místostarosta Města Lomnice na Popelkou
– Mgr. Alena Ženatá – zástupce ŘŠ ZŠ TGM Lomnice n.P.