Volby do Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady při Střední škole v Lomnici nad Popelkou
konaných dne 26. 5. 2021

Celkem oprávněných voličů

za pedagogy:
celkem 31 osob
z toho se zúčastnilo voleb: 20 osob, tj. 64,5 %

za oprávněné osoby (zákonní zástupci neplnoletých žáků a plnoletí žáci):
celkem za 191 žáků, z toho 93 plnoletých
z toho se zúčastnilo voleb: 32 oprávněných osob, tj. 16,8 % z počtu žáků

Členové a náhradníci do školské rady

za pedagogy: celkový počet platných hlasovacích lístků 20, počet hlasů 37

1. Mgr. Martina Prousková – učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
2. Zlata Zahradníková – učitelka odborných předmětů a odborného výcviku

náhradníci:
3. Pavlína Rejmanová – zástupce ředitele pro praktické vyučování
4. Mgr. Dita Bratršovská – učitelka odborných předmětů
5. Aleš Posledník – učitel odborného výcviku
6. Mgr. Pavel Šmejc – učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
7. Mgr. Alena Štejfová – učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

za oprávněné osoby: celkový počet platných hlasovacích lístků 32, počet hlasů 61

1. Lenka Blažková – matka žáka 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch
2. Miroslav Rozsypal – žák 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch

náhradníci:
3. Michaela Horáková – žákyně 1. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník
4. Kateřina Hubená – matka žáka 1. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník
5. Markéta Chodurová – žákyně 1. ročníku učebního oboru Cukrář
6. Monika Roučová – matka žákyně 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch

O pořadí při rovnosti hlasů rozhodla volební komise losem.

V Lomnici nad Popelkou dne 26. 5. 2021

Za správnost: Mgr. Václav Šimůnek
předseda volební komise

 

 

Oznámení o konání voleb do školské rady

Volby do Školské rady při Střední škole v Lomnici nad Popelkou se budou konat

ve středu 26. 5. 2021 od 9:00 do 15:30 hodin
v sekretariátu ředitele školy, v ulici Antala Staška 213.

Počet členů školské rady za pedagogy byl stanoven na 2.
Tyto členy volí členové pedagogického sboru.

Počet členů školské rady za oprávněné osoby byl stanoven na 2.
Tyto členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávněné osoby).

Všechny oprávněné osoby mají právo podávat návrhy svých kandidátů do školské rady při Střední škole v Lomnici nad Popelkou a to do 11. 5. 2021 do 15.00 hod.

Oznámení o konání voleb (pdf)

Nominace kandidáta za pedagogy (docx) (pdf)

Nominace kandidáta za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky(docx) (pdf)

Kandidátní listina (pdf) – zveřejněna 11. 5. 2021

 

Výsledky voleb do školské rady konaných dne
24. 4. 2018 na Střední škole v Lomnici n. Pop.

Celkem oprávněných voličů

za pedagogy:
celkem 25 osob
z toho se zúčastnilo voleb: 20 osob, tj. 80%
za oprávněné osoby (zákonní zástupci neplnoletých žáků a plnoletí žáci):
celkem za 185 žáků, z toho 102 plnoletých
z toho se zúčastnilo voleb: 30 oprávněných osob, tj. 16,21% z počtu žáků

Členové a náhradníci do školské rady

za pedagogy: celkový počet platných hlasovacích lístků 20, počet hlasů 38

1. Mgr. Jaroslava Benešová
2. Ing. Miroslava Rajmová

náhradník:
3. Mgr. Martina Prousková
4. Zlata Zahradníková
5. Mgr. Dita Bratršovská
6. Mgr. Alena Štejfová
7. Mgr. Jana Tauchmanová

O pořadí při shodě hlasů rozhodla volební komise hlasováním.

za oprávněné osoby: celkový počet platných hlasovacích lístků 30, počet hlasů 60

1. Veronika Patková
2. Ing. Tamara Bernardová

náhradník:
3. Lenka Bočková
4. Vanesa Hilmarová

V Lomnici nad Popelkou dne 25. 04. 2018

Za správnost: PaedDr. Lubomír Charousek
předseda volební komise

 

Oznámení o konání voleb do školské rady

Volby do Školské rady při Střední škole v Lomnici nad Popelkou se budou konat

v úterý 24. 4. 2018 od 9:00 do 15:30 hodin
v sekretariátu ředitele školy, v ulici Antala Staška 213.

Počet členů školské rady za pedagogy byl stanoven na 2.
Tyto členy volí členové pedagogického sboru.

Počet členů školské rady za oprávněné osoby byl stanoven na 2.
Tyto členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávněné osoby).

Všechny oprávněné osoby mají právo podávat návrhy svých kandidátů do školské rady při Střední škole v Lomnici nad Popelkou
a to do 9. 4. 2018 do 15,00 hod.

Oznámení o konání voleb (pdf)

Nominace kandidáta (doc) (pdf)

Kandidátní listina (pdf)

Výsledky voleb do školské rady
konaných dne 21. 4. 2015 na Střední škole v Lomnici nad Popelkou

Členové a náhradníci do školské rady:

za pedagogy:
Mgr. Blanka Přikrylová – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů
Ing. Miroslava Rajmová – zástupce ředitele pro praktické vyučování

náhradník:
Mgr. Václav Šimůnek – zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Mgr. Jaroslava Benešová – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů
Ing. Dagmar Doskočilová – učitelka odborných předmětů

za oprávněné osoby:
Roman Krejčík – otec žákyně 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch
Andrea Rýzlová – žákyně 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch

náhradník:
Milena Böhmová – matka žákyně 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch
Věra Kozelková –  matka žákyně 1. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník
Eliška Machačná – matka žákyně 1. ročníku učebního oboru Cukrář

Mgr. Věra Provazníková
předseda školské rady při SŠ v Lomnici nad Popelkou

VýsledkVýsledky voleb do školské rady
konaných dne 24. 4. 2012 na Střední škole v Lomnici nad Popelkou

Členové a náhradníci do školské rady:

za pedagogy:
Mgr. Václav Šimůnek – zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Ing. Miroslava Rajmová – zástupce ředitele pro praktické vyučování

náhradník:
Ing. Dagmar Doskočilová – učitelka odborných předmětů
Mgr. Jarmila Šádková – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů

za oprávněné osoby:
Dana Sůvová – matka žákyně 2. ročníku studijního oboru Cestovní ruch
Bedřiška Zelenková – matka žákyně 2. ročníku studijního oboru Ekonomika a podnikání

náhradník:
Magdalena Mazurkiewiczová – matka žákyně 1.ročníku učebního oboru Kuchař-číšník
Jana Cermanová – matka žákyně 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch
Ing. Jaroslav Kaplan, Ph.D – otec žáka 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch
Jindřiška Vojtíšková – matka žáka 1.ročníku učebního oboru Kuchař-číšník
Alena Staňková – matka žáka 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch

Mgr. Věra Provazníková
předseda školské rady při SŠ v Lomnici nad Popelkou

Výsledky doplňujících voleb do školské rady
konaných dne 28. 4. 2011 na Střední škole v Lomnici nad Popelkou

Funkční období členů školské rady za oprávněné osoby končí v červnu 2011.

Počet členů školské rady za oprávněné osoby byl stanoven na 2.
Tyto členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávněné osoby).

Členové a náhradníci zvolení do školské rady:

za oprávněné osoby:
Dana Sůvová – matka žákyně 1.ročníku studijního oboru Cestovní ruch
Hana Zechovská – matka žáka 1. ročníku studijního oboru Gastronomie

náhradník:
Bedřiška Zelenková – matka žákyně 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch

 

Mgr. Věra Provazníková
předseda školské rady při SŠ v Lomnici nad Popelkou

 

Výsledky voleb do školské rady
konaných dne 22. 1. 2009 na Střední škole v Lomnici nad Popelkou

Členové a náhradníci do školské rady:

za pedagogy:
Ing. Miroslava Rajmová – zástupce ředitele pro praktické vyučování
Mgr. Václav Šimůnek – učitel odborných předmětů

náhradník:
Mgr. Iva Kosová – učitelka odborných předmětů

za oprávněné osoby:
Irena Votočková – matka žáka 3.ročníku studijního oboru Management CR
Václav Tichý – otec žákyně 2. ročníku stud. oboru Obchodně podnikatelská činnost

náhradník:
Simona Skalská – matka žákyně 2. ročníku stud. oboru Obchodně podnikatelská činnost

 

Mgr. Alena Ženatá
předseda školské rady při SŠ v Lomnici nad Popelkou