Místní centrum celoživotního vzdělávání při Střední škole v Lomnici nad Popelkou

Vedoucí MCCV: Pavlína Rejmanová

Kontakt: rejmanovap@skola-lomnice.cz nebo tel. +420 602 139 516

 

Účastnili se projektu Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji – www.kurzydvlk.cz.