Škola zajišťuje rekvalifikace:

1) v oborech vzdělání, které má schválené ve školském rejstříku
Cukrář
Kuchař
Pekař
Potravinářská výroba (Cukrářská výroba)
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba)
Potravinářské práce (Pekařská výroba)
2) přípravné kurzy v rámci uznávání profesních kvalifikací podle zákona č.179/2006 Sb.
uvedené v části „Ověřování profesních kvalifikací“