1CU1KC1SV2CK2 SV3CK3CV3GA3KV
ZA KVĚTEN12.6.12.6.12.6.12.6.12.6.4.-8..6.5.6.12.6.5.6.
ZA ČERVEN26.6.26.6.26.6.23.6.26.6.17.6.23.6.17.6.

vždy od 8:00 do 14:30 hodin