1CU1KC1KV1SV2CK2KV3CK3SV
ZA KVĚTEN10.6.10.6.10.6.10.6.10.6.10.6.1.6.3.6.
ZA ČERVEN30.6.30.6.28.6.28.6.28.6.28.6.

vždy od 8:00 do 14:30 hodin