Rozpočet na rok 2023 a Střednědobý výhled na období 2024 – 2025 schválený usnesením Rady Libereckého kraje č. 630_23_RK dne 18.4.2023