Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled na období 2023 – 2024 schválený usnesením Rady Libereckého kraje č. 630_22_RK dne 19.4.2022