Rozšíření počtu opravných termínů didaktických testů

U prvomaturantů – místo jednoho řádného a dvou opravných mají jeden řádný a tři opravné termíny.
U ostatních osob, které se přihlásily do 1. 12. 2020 k opravnému či náhradnímu termínu, se navyšuje počet opravných termínů o jeden.

Mimořádný termín didaktických testů v jarním zkušebním období 2021: 7. – 9. 7. 2021.

Podrobný rozpis: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Didaktické testy v mimořádném termínu se budou konat na určených spádových školách, nikoli v kmenové škole.

Mimořádný termín mohou využít osoby, které se do 1. 12. 2020 řádně přihlásily ke konání zkoušky a
– řádně se omluví do 3 dnů od konání zkoušky
– nebo nevykonali didaktický test úspěšně v řádném termínu konání didaktických testů (ve dnech 24. – 26. 5. 2021).

K mimořádnému termínu didaktických testů se žáci / osoby nepřihlašují, jsou automaticky přihlášeni na základě omluvy nebo neúspěšného vykonání didaktického testu v řádném termínu.

Výsledky didaktických testů konaných v mimořádném termínu budou zveřejněny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání dne 19. července 2021.

Žádost o přezkum průběhu a výsledku didaktických testů v mimořádném termínu lze podat MŠMT do 9. srpna 2021.

Rozšíření počtu opravných termínů praktické zkoušky

U prvomaturantů – místo jednoho řádného a dvou opravných mají jeden řádný a tři opravné termíny.
U ostatních osob, které se přihlásily do 1. 12. 2020 k opravnému či náhradnímu termínu – navyšuje se počet opravných termínů o jeden.

Mimořádný termín praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021: 28. – 29. 6. 2021

K mimořádnému termínu praktické zkoušky se žáci, kteří se omluvili z řádného termínu, přihlašují do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla být zkouška konána. Žáci, kteří vykonali praktickou zkoušku neúspěšně, se přihlašují do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděli.

Václav Šimůnek