Konzultace jsou dobrovolné.

Rozvrh konzultací tříd naleznete zde (1SV, 2KV, 2CV, 1CU, 2CU, 1KC, 2KC, 1CR, 2CR, 3CR)

Podmínky, za nichž setkání budou probíhat:
– Před 1. vstupem žák předloží čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (ke stažení zde).
– Při činnosti ve třídě žák nemusí mít roušku. O přestávce, při pohybu mimo třídu v budově musí mít roušku nasazenou.
– Žáci se nepřezouvají.
– Eviduje se docházka žáků.
– Na konzultace si doneste sešity, vypracované úkoly a další věci, které byli zadávány postupně během vyučování na dálku.

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku budou vydávána v pátek 26. 6. 2020 v 8:00 hodin, o formě předání Vás budeme informovat.

Vedení školy