OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu: Šablony I. Lomnice nad Popelkou

Leták v pdf

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Doba realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Cíl projektu: Rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pracovníků