Podávání informací

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím:  č. 106/1999 Sb. ve znění 101/2000 Sb., 159/2000 Sb., 39/2001 Sb., 222/2015 Sb.

 Osoby oprávněné k poskytování informací:

1. Mgr. Václav Šimůnek (ředitel školy)
2. Mgr. Jakub Rajm (zástupce ředitele pro teoretické vyučování)
3. Pavlína Rejmanová (zástupce ředitele pro praktické vyučování)

Přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení dle zákona č. 500/2004 Sb.
ze dne 24. června 2004, správní řád

Veřejné dokumenty:
Umístění: sekretariát školy

Výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy za minulý školní rok v listinné podobě jsou k nahlédnutí na vyžádání v sekretariátu školy u osob oprávněných k poskytování informací.

Typ dokumentuPlatnost odDokumenty
Zřizovací listina včetně příloh 1. 9. 2017 ZL, Priloha_1_ZL_2017
Organizační řád 1.2.2013 Příloha 1Příloha č.2Příloha č.3
Výroční zprávaVZ za rok 2022/2023
19. 10. 2023
VZ-2022-2023,
VZ_2021_2022,
VZ_2020_2021,
VZ_2019_2020,
VZ_2018_2019,
VZ_2017_2018,
VZ_2016_2017, VZ_2015_2016VZ_2014_2015,
VZ_2013_2014VZ 2012-13
Výroční zpráva o poskytování informací (106)
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Zpráva o činnosti organizaceza rok 2022 platná 20232022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 20162015201420132012
Rozvaha   monitor.statnipokladna.cz
Výsledovka   monitor.statnipokladna.cz
   
Etický kodex zaměstnance: (soubor PDF)
Smlouvy dle veřejných zakázek nad 500 tis. Kč: nejsou