Vážení návštěvníci,
vítám Vás na stránkách Střední školy v Lomnici nad Popelkou.

„Střední škola, Antala Staška 213, Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem v oblasti gastronomie, potravinářství a služeb. Cílem školy je v prostředí přátelského, tvořivého klimatu a otevřeného partnerství

  • vychovávat sociálně silné osobnosti schopné života v moderní občanské společnosti,
  • připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení a
  • vybavit je kompetencemi v oblasti ekonomické, jazykové, informační gramotnosti, sociálními a podnikatelskými dovednostmi a gramotností pro udržitelný rozvoj.“

Na stránkách najdete dostatek zajímavých informací nejen o naší škole, ale také o souvisejících institucích. Tyto stránky jsou určeny především žákům, ale i učitelům, rodičům žáků a uchazečům o studium.
Doufám, že zde najdete všechny potřebné informace a hledání informací pro vás bude co nejpříjemnější.

 

Mgr. Václav Šimůnek
ředitel školy