Ukončené  projekty

Škola byla zapojená do projektu UNIV3. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Více informací na http://www.nuv.cz/univ3

Škola ukončila realizaci projektu „Gastronomie v Lomnici nad Popelkou“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Škola realizovala výzvu EU peníze středním školám – Inovace vzdělávání v Lomnici nad Popelkou: Od 1. července 2012 byl zahájen projekt tzv. šablon pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Naše škola si vybrala oblast využívání ICT a oblast odborných kompetencí. Více zde.

NZZ2 Nová závěrečná zkouška: nová závěrečná zkouška učebních oborů Cukrář, Kuchař, Číšník/servírka, Kuchař – číšník, Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba)
blíže na www NÚV – http://www.nuv.cz/nzz2

Poradenství v Libereckém kraji

UNIV2 KRAJE: Proměna škol v centra celoživotního učení
blíže na www NÚOV – http://www.nuov.cz/

UNIV: uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým pro obory Cukrář a Kuchař
blíže na www NÚOV – http://www.univ.nuov.cz/

LEONARDO DA VINCI – Projekt mobility
Název projektu: Čeští a slovenští studenti v novém tisíciletí
Zkrácený název:  Češi a Slováci nově
Podrobnosti naleznete v podsekcích.