Leonardo da Vinci

Projekt mobility „Čeští a slovenští studenti v novém tisíciletí.“

Název projektu: Čeští a slovenští studenti v novém tisíciletí
Zkrácený název:  Češi a Slováci nově

Shrnutí:
Do projektu budou zařazeni studenti 2. – 4. ročníku studijního oboru Management  cestovního ruchu a 2. – 3. ročníku učebních oborů Kuchař a  Kuchař – číšník.

Projekt bude realizován ve dvou letech, a to v říjnu  2007 a v říjnu 2008 na Slovensku. Každý běh bude trvat 3 týdny a zúčastní se ho v obou termínech vždy 10 studentů společně s jednou doprovodnou osobou.
Každá skupina žáků projde před uskutečněním stáže odbornou a kulturní, částečně i jazykovou přípravou.
Stáž bude zprostředkována partnerskou školou podobného typu z Banské Bystrice.

Obsah projektu je orientován na zlepšení praktických a teoretických znalostí a dovedností a navázání kontaktů s vrstevníky jiné země sjednocující se Evropy. Důraz je kladen na profesní přípravu v gastronomii a cestovním ruchu.

Po ukončení každého běhu seznámí účastníci projektu své spolužáky s průběhem stáže, vlastními zážitky a požadavky na ně kladenými v partnerské organizaci.
Získané zkušeností budou prezentovány také veřejnosti na několika různých akcích regionálního významu, např. Den otevřených dveří SŠ Lomnice nad Popelkou, Miniveletrh cestovního ruchu v Lomnici nad Popelkou pořádaný Kulturním a informačním střediskem v Lomnici nad Popelkou.