Leonardo da Vinci
Projekt mobility „Čeští a slovenští studenti v novém tisíciletí.“

1. stáž studentů na Slovensku 1. – 21. 10. 2007

1. října 2007 ráno všichni účastníci pod pedagogickým vedením Ing. Evy Mikulové odjeli na odbornou stáž do Banské Bystrice. Stáž organizačně zajistila partnerská Združená stredná škola, na které se vyučují podobné studijní obory jako na naší škole.

První aklimatizační týden byl naplněn odbornými exkurzemi, účastí na teoretickém vyučování, poznáváním města a přípravou na seznamovací setkání se slovenskými studenty, kterým naši studenti představili Liberecký kraj, město Lomnici a školu.

Ve druhém a třetím týdnu studenti pracovali v hotelích a restauracích v Banské Bystrici a blízkém okolí.

 Na závěr pobytu se uskutečnil rozlučkový večer spojený s degustací typických jídel české a slovenské kuchyně, které připravili sami studenti. Na akci byli pozváni zástupci organizací, ve kterých studenti pracovali, a regionální televize akci natočila a odvysílala.

O víkendech studenti cestovali a poznávali přírodní a kulturní zajímavosti Banské Bystrice a okolí. Navštívili památky UNESCO Banskou Štiavnici a Vlkolínec, Donovaly, Harmaneckou jeskyni a také zavítali do hlavního města Bratislavy.

Studenti si ověřili v praxi svoje teoretické znalosti a praktické dovednosti, osvojili si nové způsoby komunikace v cizím prostředí, navázali pracovní a přátelské kontakty se slovenskými spolužáky, se kterými velmi rychle našli společnou řeč. Po třech týdnech se vrátili spokojeni a plni elánu domů.

Se svými zážitky a zkušenostmi se podělí se spolužáky, z nichž dalších deset bude mít možnost účastnit se projektu v příštím roce. Projekt bude blíže představen i veřejností na Dni otevřených dveří spojených s prezentační výstavou ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2007 v prostorách SŠ v ulici A. Staška.