Leonardo da Vinci
Projekt mobility „Čeští a slovenští studenti v novém tisíciletí.“

Příprava 1. stáže

Příprava 1. stáže začala poslední týden v srpnu 2007.
Byl stanoven termín odjezdu studentů na Slovensko – 1. října 2007.
Na 14. – 15. září 2007 bylo naplánováno přípravné soustředění – jazyková a odborná příprava.

Byla vytvořena závazná přihláška pro studenty – přihlásilo se celkem 29 studentů.
Dle stanovených kritérií bylo vybráno 5 studentů z oboru Management cestovního ruchu a 5 studentů z oboru Kuchař-číšník pro pohostinství.

Účastníci projektu:
Obor Management cestovního ruchu:
Lucie Kobrová (3MC)
Kateřina Němcová (3MC)
Kateřina Antošová (3MC)
Monika Rejmanová (3MC)
Jana Svobodová (3MC)
Obor Kuchař-číšník pro pohostinství:
Lenka Krejčí (3KC)
Veronika Hašková (3KC)
Hana Jedličková (3KC)
Jan Medlík (2KC)
Jan Šmíd (2KC)
Doprovodná osoba:
Ing. Eva Mikulová

14. – 15. září 2007 se uskutečnilo soustředění na Můstkách v Lomnici nad Popelkou.