Leonardo da Vinci
Projekt mobility „Čeští a slovenští studenti v novém tisíciletí.“

Příprava 2. stáže

Příprava 2. stáže začala opět poslední týden v srpnu, tentokrát roku 2008.
Termín odjezdu studentů na Slovensko byl stanoven již na 29. září 2008.
Opět bylo naplánováno přípravné soustředění a to na 19. – 20. září 2008.

Byla vytvořena nová přihláška pro 2. stáž.
Dle stanovených kritérií bylo vybráno 6 studentů z oboru Management cestovního ruchu a 4
studenti z oboru Kuchař-číšník pro pohostinství.

Účastníci projektu:

Obor Management cestovního ruchu:
Kolisková Tereza (3MC)
Pírová Kristýna (3MC)
Flašková Olga (3MC)
Brádlová Lenka (3MC)
Votoček Jakub (3MC)
Devátá Marta (2MC)

Obor Kuchař-číšník pro pohostinství:
Stránský Daniel (2KC)
Ťukal Pavel (2KC)
Šušoljaková Monika (2KC)
Sůvová Simona (2KC)

Doprovodná osoba:
Ing. Eva Mikulová